Copyright

Door jou geuploade ontwerpen mogen niet in strijd zijn met bestaande rechten van derden (in het bijzonder auteurs-, persoonlijkheids- en merkenrechten) of juridische bepalingen.

Om een ontwerp (foto, logo, tekst e.d.) te kunnen gebruiken, moet je de rechten op dit ontwerp bezitten, in zoverre zulke rechten bestaan.

Informeer voor het gebruik van een ontwerp naar diens juridische status of vraag de eigenaar van de rechten om een beperkt gebruiksrecht.

Niet toegestaan is bovendien het gebruik van radicale, lasterlijke of staatsrechtelijk bedenkelijke inhouden op ontwerpen.

Disclaimer voor www.ploes.nl


Ploes (Kamer van Koophandel: 65188608), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.ploes.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Ploes behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Ploes spant zich in om de inhoud van www.ploes.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.ploes.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ploes.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.ploes.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Ploes.Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.ploes.nl. Ploes oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.
Voor op www.ploes.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Ploes nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ploes en haar bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ploes, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.